Letna poročila

Letna poročila gospodarskih družb so bila najprej stvar marketinške strategije, rasti organizacijske kulture, predvsem pa komunikacije s poslovnimi partnerji, lastniki in potencialnimi vlagatelji. Sedaj pa predstavljao merilo ugleda in uspešnosti podjetja, o katerih govorijo. Postala so ustvarjalen skup besedil, likovnih in grafičnih sporočil.