Predstavitvene publikacije

Med predstavitvene publikacije spadajo brošure, zgibanke, prospekti, letaki, plakati, navodila in drugi reklamni izdelki.